Schildklier Netwerk

In het Schildklier Netwerk bundelen internist-endocrinologen, edocrien chirurgen, nucleair geneeskundigen, pathologen, oogartsen en radiologen hun kennis en expertise om de (bij)schildklierzorg teneinde de patiënt de beste zorg op de beste plek te geven. Bekijk dit filmpje voor meer informatie over ons netwerk.

Het Schildklier Newerk bestaat uit leden, netwerkvertegenwoordigers, een wetenschapsraad en dagelijks bestuur. Lees hier het huishoudelijk reglement van het netwerk. De samenwerking in het Schildklier Netwerk wordt gekenmerkt door:

Exellente en uniforme zorg:

 • De (bij)schildklierzorg is in onze ziekenhuizen van hoogstaand niveau, state-of-the-art en voldoet aan alle geldende eisen en normen;
 • Belangrijke uitgangspunten voor ons zijn: de 'Normering chirurgische behandeling' (Nederlandse Vereniging van Heelkunde: leidend voor ons), het 'SONCOS-normeringsdocument' en de 'Richtlijn Schildkliercarcinoom' (IKNL);
 • We werken allen volgens het regionaal zorgpad 'Schildkliernodus';
 • Onze zorg voldoet overal aan de normen die (inter)nationaal gelden en die wij zelf gesteld hebben aan de zorg;
 • Wij zetten ons in voor een goede kwaliteitsregistratie en verbetering van de (bij)schildklierzorg. 

 Multidiscipliniaire bundeling van kennis & expertise:

 • Wij delen onze kennis en expertise structureel in een multidisciplinair en ziekenhuisoverstijgend overleg;
 • Bij dit overleg zijn alle disciplines uit de verschillende ziekenhuizen betrokken;
 • Samen overleggen wij over de juiste diagnose en de gewenste behandeling per patiënt;
 • Hierdoor krijgt de patiënt de beste zorg op de beste plek. 

 Uitstekende informatie:

 • Wij zetten ons samen in voor een uitstekend geïnformeerde patiënt;
 • Dit doen wij via deze website met daarin alle informatie over schildklierziekte, diagnostiek en behandeling. 

 Samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek:

 • Zorg en onderzoek gaan bij ons hand in hand;
 • Wij bouwen aan een gezamenlijke database en biobank voor research;
 • Vanuit een Wetenschapsraad sturen wij op gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek;
 • Samen leveren we een waardevolle bijdrage aan de innovatie van (bij)schildklierzorg. 

Netwerkorganisatie:

 • Samen leveren we excellente, doelmatige en complete diagnostiek en zorg;
 • Zo nodig verwijzen wij een patiënt naar een collega;
 • Ons netwerk bestaat uit één level 1 ziekenhuis en negen level 2 ziekenhuizen, conform de eisen die hieraan gesteld worden vanuit de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en SONCOS. En uit één gespecialiseerd ziekenhuis in oogziekten.