Wetenschappelijk onderzoek

In het Schildklier Netwerk werken medisch specialisten niet alleen samen rondom de patiëntenzorg, er wordt ook samengewerkt rondom wetenschappelijk onderzoek. Dit is namelijk nodig om de schildklierzorg te kunnen innoveren en verder te versterken. Door hier samen in op te trekken, levert het Schildklier Netwerk een unieke en waardevolle wetenschappelijke bijdrage. Dit doet het Schildklier Netwerk als volgt:

Promotieonderzoek
Een gezamenlijke promovendus doet samen met de partners van het Netwerk onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor patiënten met (verdenking op) schildklierkanker. Het onderzoek bestaat uit verschillende projecten, waaronder:
- de wetenschappelijke ontwikkeling van een behandelprotocol voor hypocalciëmie na totale of completerende thyreoïdectomie (IMPACT-trial, zie hieronder);
- het voorspellen van het risico op hypothyreoïdie na hemithyreoïdie (INFORM-trial) en na behandeling met radioactief jodium;
- 'shared dicision making' en inventaristatie van voorkeuren van de patiënt, rekening houdend met de effectiviteit en mogelijke complicaties van de verschillende behandelmogelijkheden van schildklierziekten.

Database en biobank
Het Schildklier Netwerk ontwikkelt een regionale database en biobank, als fundament voor hoogwaardig en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Hierin worden (na goedkeuring) gegevens en materialen van patiënten met een schildklieraandoening opgeslagen, wat in de toekomst gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek.